O firmie
Budynek Stromboli
Kontakt
Polityka prywatnoci i cookies
Dane osobowe


© 2006 Copyright by Xender. 

 

Firma Xender S.A., reprezentujca woski kapita, dziaa na polskim rynku od 2005 roku. Firma zostaa powoana do inwestycji na polskim rynku nieruchomoci. W ramach pierwszej inwestycji osiedla mieszkaniowego Eolian Park zosta zrealizowany 1 budynek - Stromboli.

Inwestycja jest kontynuowana przez spók celow Eolian Park S.A. Szczegóowe informacje znajduj si na stronie eolianpark.com lub pod numerem telefonu: +48 728 996 697


Przy realizacji swoich projektów Xender nawizuje do powszechnie znanej na wiecie stylistki woskiej zarówno przy wyborze projektów architektonicznych, aranacji otoczenia budynków jak i wykorzystanych materiaów czy zastosowanej kolorystyki. Wykonawstwo powierza natomiast znanym i sprawdzonym na rynku polskim rodzimym firmom.


Nazwa spóki
Xender S.A.

Siedziba Spóki 
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Podstawa dziaalnoci
wpis do Rejestru Przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem 0000210192

Kapita podstawowy spóki Xender S.A. opacony w caoci wynosi: PLN 4.000.000,-Projektowanie stron internetowych