O firmie
Eolian Park
Kredyt
Kontakt
Polityka prywatnoci i cookies
Dane osobowe


© 2006 Copyright by Xender. 
 

Firma Xender S.A., reprezentujca woski kapita, dziaa na polskim rynku od 2005 roku. Firma jest spók celow powoan do inwestycji na polskim rynku nieruchomoci. Osiedle mieszkaniowe Eolian Park jest pierwsz budow realizowan przez Xender SA w Polsce. W planach s kolejne inwestycje, o których na bieco bd podawane informacje na stronie internetowej.

Przy realizacji swoich projektów Xender nawizuje do powszechnie znanej na wiecie stylistki woskiej zarówno przy wyborze projektów architektonicznych, aranacji otoczenia budynków jak i wykorzystanych materiaów czy zastosowanej kolorystyki. Wykonawstwo powierza natomiast znanym i sprawdzonym na rynku polskim rodzimym firmom.


Nazwa spóki
Xender S.A.

Siedziba Spóki 
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Podstawa dziaalnoci
wpis do Rejestru Przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem 0000210192

Kapita podstawowy spóki Xender S.A. opacony w caoci wynosi: PLN 4.000.000,-Budynek:
Powierzchnia m2:
Ilo pokoi:
Pitro:
 

 


Siedziba Spóki Xender S.A.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
NIP 526-277-46-91
tel. (+48 22) 882 76 04

Biuro Sprzeday Mieszka 

Inwestycja Eolian Park

tel. 668 034 414

 

 

 

 

Projektowanie stron internetowych